Офіційні правила Конкурсу

під умовною назвою «Пригоди з KINDER®» (далі – «Конкурс»)

1. Загальні положення:

1.1. Організатором Конкурсу є ТОВ «ФЕРРЕРО УКРАЇНА» (Місцезнаходження: 01033, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 46-46 А; Код ЄДРПОУ 32424407, тел.: +38 (044) 247 19 35/36) (далі — «Організатор»).

1.2. За замовленням Організатора Конкурс проводиться Виконавцем: ТОВ «СІГМА ДІДЖИТАЛ», 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, буд. 30-В, тел.: +38 (044) 390 58 55 (далі — «Виконавець»).

1.3. Відповідальним за вручення Заохочень Конкурсу Учасникам Конкурсу, що здобули можливість отримати такі Заохочення, є Виконавець. Всі податкові зобов’язання стосовно розповсюдження, вручення Заохочень Конкурсу та всі ризики, що можуть випливати з таких дій, бере на себе Виконавець Конкурсу.

1.4. Метою проведення Конкурсу є просування товарів під знаком для товарів та послуг «Kinder®» (Кіндер), продаж яких на території України здійснює Організатор, залучення уваги та підвищення лояльності потенційних споживачів до таких товарів, а також інформування споживачів про якісні характеристики та споживчі властивості таких товарів з метою залучення нових споживачів та збільшення об’ємів продажів таких товарів.

2. Строки та територія проведення Конкурсу

2.1. Загальний період проведення Активації в мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinder.ukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine з 12 жовтня 2020 року (14:00) по 15 листопада 2020 року (24:00) згідно з наступним графіком:

І етап - з 12 жовтня 2020 р. (14:00) по 18 жовтня 2020 р. включно (24:00);

ІІ етап - з 19 жовтня 2020 р. (14:00) по 25 жовтня 2020 р. включно (24:00);

ІІІ етап – з 26 жовтня 2020 р. (14:00) по 01 листопада 2020 р. включно (24:00).

Конкурс проводиться на території України, підконтрольній українській владі* в мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinderukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine

*за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Організатора та/або Виконавця гарантувати належне проведення Конкурсу, зокрема, але не обмежуючись, у частині відправлення/доставки/вручення заохочень Переможцям за адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цього Конкурсу, та за умови, що відправлення/доставка/видача заохочень Конкурсу в таких населених пунктах є безпечною та можливою, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Переможці Конкурсу виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належне їм заохочення у спосіб та місці, погодженому із Виконавцем.

2.2. Детальну інформацію про Конкурс можна знайти на офіційних сторінках Kinder® у мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinder.ukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine

2.3. Результати Конкурсу публікуються на офіційних сторінках Kinder® у мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinderukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine в день визначення переможців згідно з п. 6.1. цих Правил.

2.4. Виконавець/Організатор може вносити зміни до цих Правил в односторонньому порядку шляхом розміщення Правил у новій редакції Конкурсу на офіційних сторінках Kinder® у мережі Інтернет у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) за адресою https://www.facebook.com/kinderukraine та Instagram (Інстаграм) за адресою https://www.instagram.com/kinder.ukraine. Якщо Учасник продовжує брати участь у Конкурсі після внесення змін до Правил, його вважають таким, що прийняв такі зміни до Правил.

3. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні (які досягли 18 років) громадяни України, які проживають на території України, зареєстровані на одному з веб-сайтів http://www.facebook.com або https://www.instagram.com під ім’ям та прізвищем, які вказані у їхніх дійсних паспортах громадянина України, та належним чином і в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі — «Учасники Конкурсу»).

3.2. У Конкурсі не мають права брати участь:

- працівники Організатора, Виконавця Конкурсу та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу та їхні близькі родичі (чоловік / дружина, діти, брати / сестри, батьки);

- іноземці та особи без громадянства;

- особи, що не відповідають вимогам п. 4.1 даних Правил.

4. Умови участі в Конкурсі

4.1. Для того, щоб взяти участь у Конкурсі в соціальній мережі Facebook (Фейсбук) та соціальній мережі Instagram (Інстаграм) і стати Учасником Конкурсу, кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Конкурсу здійснити дії в наступній послідовності:

- На сторінці Facebook (Фейсбук) https://www.facebook.com/kinder.ukraine і Instagram (Інстаграм) https://www.instagram.com/kinder.ukraine буде опубліковано активаційні публікації з посиланням на сайт Kinder® https://www.kinder.com/ua/uk/.

- Користувач переходить на сайт, авторизується за допомогою своєї електронної адреси, на екрані з’являються кнопки «Завантажити фото» та зображення трьох рамок (завантаження фото в рамку). Користувач завантажує своє фото на сайті. Фото не має перевищувати розмір 4 мегабайти та бути у форматі *.jpg або *.jpeg.

- Після завантаження фотографії на сайт Сторінка оновлюється, Користувач бачить текст з інформацією про те, що фото на модерації і повідомлення про можливість завантажити його та отримати на електронну пошту.

- Після підтвердження модератором Користувач отримує лист на вказану електронну пошту з url-адресою на завантаження його фото з рамкою.

- При переході за посиланням Користувач потрапляє на сторінку з фотографією з накладеною рамкою і кнопками «Поділитися» у соцмережах («Завантажити», «Поділитися у Facebook»).

- Користувач повинен поділитися фото в Facebook (Фейсбук) або Instagram (Інстаграм), позначити сторінку Kinder на фото.

4.2. Приймаючи умови участі в Конкурсі, згідно з п. 4.1. цих Правил, Учасник Конкурсу підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п. 3.1.–3.2 цих Правил, а також надає Виконавцю свою явну добровільну згоду на обробку його персональних даних*, зазначених в акаунті в соціальній мережі Instagram (Інстаграм) та/або Facebook (Фейсбук), де зареєстрований Учасник, та зазначених в п. 4.1.1. цих Правил, з метою належного проведення Виконавцем Конкурсу, зокрема в частині перевірки правильності, достовірності та коректності вказаної Учасником інформації в рамках участі в Конкурсі, належного та повного виконання умов цього Конкурсу, передбачених цими Правилами. Замовник, Організатор/Виконавець Конкурсу зобов’язуються здійснювати обробку персональних даних Учасника виключно протягом розумного строку, необхідного для досягнення мети їх обробки, та способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, але не обмежуючись Законом України «Про захист персональних даних». Реєструючись у Конкурсі, Учасник повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати. Беручи участь в Конкурсі, Учасники Конкурсу не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю в Конкурсі.

*Під явною добровільною згодою мається на увазі, що Учасник після ознайомлення з правилами Конкурсу продовжує брати участь у Конкурсі.

4.3. Беручи участь у Конкурсі, Учасники не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю у Конкурсі.

4.4 Вимоги щодо розміщення фото:

у Конкурсі беруть участь тільки ті фото, які були завантажені учасником у наступні періоди:

а) з 12 жовтня 2020 р. (14:00) по 18 жовтня 2020 р. включно (24:00);

б) з 19 жовтня 2020 р. (14:00) по 25 жовтня 2020 р. включно (24:00);

в) з 26 жовтня 2020 р. (14:00) по 01 листопада 2020 р. включно (24:00).

4.5. Учасники Конкурсу в жодному разі не зобов’язані при участі у Конкурсі виконувати вимогу щодо репостів у себе на сторінках та/або сторінках своїх друзів та здійснювати подібні до цього дії.

4.6. Компанія Facebook не несе жодної відповідальності перед учасниками даного Конкурсу, всі претензії, які виникають з приводу проведення даного Конкурсу, повинні бути направлені виключно Організатору та/або Виконавцю Конкурсу.

4.7. Компанія Facebook жодним чином не фінансує, не санкціонує й не адмініструє Конкурс та ніяк із ним не пов’язана.

5. Заохочувальний фонд Конкурсу.

5.1. Загальний заохочувальний фонд Конкурсу складає 30 подарункових наборів.

5.2. Подарунковий набір включає:

Kinder Сюрприз Maxi (100 г) – 1 шт., Кіндер Joy (20 г) – 1 шт., Kinder Bueno (43 г) – 1 шт., Kinder Delice (39 г) – 1 шт., Kinder Chocolate (100 г) – 1 шт., Kinder Chocolate зі злаками (23,5 г) – 1 шт., Kinder Chocolate Maxi (21 г) – 3 шт.

5.3. За весь період проведення Конкурсу буде здійснено розіграш Заохочень у загальній кількості 30 (тридцять) шт. Кількість Заохочень Конкурсу обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості Заохочень Конкурсу, що зазначена вище.

5.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

5.5. Зовнішній вигляд Заохочень на рекламно-інформаційних матеріалах Конкурсу може відрізнятися від реальних Заохочень Конкурсу.

5.6. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть жодної відповідальності за будь-яку шкоду або збиток, понесені Переможцями Конкурсу внаслідок використання ними Заохочення.

6. Визначення Переможців Конкурсу

6.1. Визначення Переможців Конкурсу, що матимуть можливість отримати Заохочення, вказані в п. 5.1. цих Правил, відбувається у наступному порядку:

6.1.1. з використанням безкоштовного інтернет-сервісу random.org шляхом випадкового відбору: 19 жовтня 2020 року до 17 год. 00 хв. за київським часом обирається 10 переможців, які отримають подарунок від «Kinder» (Кіндер);

6.1.2. з використанням безкоштовного інтернет-сервісу random.org шляхом випадкового відбору: 26 жовтня 2020 року до 17 год. 00 хв. за київським часом оберемо 10 переможців, які отримають подарунок від «Kinder» (Кіндер);

6.1.3. з використанням безкоштовного інтернет-сервісу random.org шляхом випадкового відбору: 02 листопада 2020 року до 17 год. 00 хв. за київським часом оберемо 10 переможців, які отримають подарунок від «Kinder» (Кіндер);

Імена переможців будуть опубліковані на сайті Kinder®, а також у соціальних мережах Facebook (Фейсбук) https://www.facebook.com/kinder.ukraine та Instagram (Інстаграм) https://www.instagram.com/kinder.ukraine (загальна кількість переможців – 30 користувачів).

У визначенні Переможців у соціальній мережі Facebook (Фейсбук) та соціальній мережі Instagram (Інстаграм) шляхом випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою, робота якої заснована на принципі випадкової вибірки. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Конкурсу (за допомогою інтернет-ресурсу http://random.org).

6.2. Учасник може взяти участь у Конкурсі і здобути можливість отримати Заохочення одночасно через соціальну мережу Facebook (Фейсбук) та Instagram (Інстаграм) за умови повного та належного виконання умов цих Правил, проте Учасник Конкурсу може бути визначений Переможцем лише один раз, незалежно від соціальної мережі. Кожний Переможець отримує лише одне Заохочення.

6.3. Учасники Конкурсу, що не стали Переможцями за результатами проведення процедури визначення Переможців Конкурсу, не здобувають права на отримання Заохочень Конкурсу, будь-яких інших заохочень та компенсацій.

6.4. Результати визначення Переможця Конкурсу є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.5. Оголошення про Переможців Конкурсу публікується на сайті, на сторінці спільноти ТМ «Kinder®» (Кіндер) у соціальній мережі Facebook (Фейсбук) https://www.facebook.com/kinder.ukraine і Instagram (Інстаграм) https://www.instagram.com/kinder.ukraine.

7. Порядок та строки отримання Заохочень Конкурсу.

7.1. Учасники, що стали Переможцями, повинні протягом 3 (трьох) календарних днів після публікації списку Переможців, в якому присутнє визнання їх Переможцями Конкурсу, зв’язатись з Виконавцем шляхом надсилання приватного повідомлення на офіційну сторінку ТМ «Kinder®» (Кіндер) у Facebook (Фейсбук) або Instagram (Інстаграм) зі своєї персональної сторінки та підтвердити свою згоду на отримання Заохочення, а також повідомити інформацію: П.І.Б., номер мобільного телефону, місто, номер та адресу відділення Нової пошти, лінк (посилання) на особистий профіль користувача веб-сайту http://www.facebook.com або https://www.instagram.com/ від імені якого Учасник взяв участь у Конкурсі та був визначений як Переможець та надати скан-копії наступних документів:

7.1.1. Першу сторінку паспорта громадянина України;

7.1.2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків; Повідомляючи Виконавцю/Організатору персональні дані, зазначені в п. 7.1. цих Правил, а також надсилаючи скан-копії документів, зазначених в п. 7.1.1. та п. 7.1.2. цих Правил, Переможець тим самим надає свою явну та добровільну згоду на обробку Організатором/Виконавцем таких його персональних даних з метою належного виконання та проведення Конкурсу. Зокрема щодо забезпечення належної та своєчасної доставки Заохочення Переможцю, дотримання вимог чинного податкового законодавства України, сплати всіх необхідних відрахувань та податків, що виникають або можуть виникнути у зв’язку з відправленням Заохочень Переможцю, належним веденням бухгалтерської та фінансової звітності. А також підтверджує, що він ознайомлений з метою, способами, строком обробки його персональних даних Організатором/Виконавцем, своїми правами та обов’язками, як суб’єкта персональних даних, передбачених ЗУ «Про захист персональних даних», та не має жодних заперечень та/або застережень. Виконавець зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання приватних повідомлень зв’язатися з Переможцем, отримати інформацію про Переможця та здійснити доставку Заохочення.

7.2. Учасникам, що стали Переможцями, відповідають вимогам цих правил та виконали всі вимоги п. 7.1. Правил, протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту надання такими Переможцями Конкурсу скан-копій документів, зазначених в п. 7.1.1., 7.1.2., на адресу, вказану в приватному повідомленні, поштовим відправленням надсилається Заохочення. Всі витрати по забезпеченню відправки Заохочень бере на себе Виконавець Конкурсу.

7.3. Кожен Переможець Конкурсу протягом проведення всього Конкурсу може отримати лише 1 (одне) Заохочення Конкурсу та використати його на власний розсуд.

7.4. Заохочення Конкурсу надсилаються лише тим особам, які здобули право на їх отримання згідно з умовами цих Правил. Заохочення Конкурсу вручаються виключно в порядку, встановленому цими Правилами. Переможці Конкурсу не мають права передати будь-яким третім особам право на отримання Заохочень Конкурсу.

7.5. Організатор / Виконавець Конкурсу і пов’язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Заохочень Конкурсу після їх вручення та/або за неможливість такими Переможцями Конкурсу скористатись отриманими Заохоченнями Конкурсу з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Конкурсу.

7.6. Переможець Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення Конкурсу, а також перестає вважатись Переможцем Конкурсу без будь-яких компенсацій, і Організатор має право обирати наступного Переможця серед Учасників у таких випадках:

7.6.1. якщо такого Переможця Конкурсу визнано порушником даних Правил;

7.6.2. якщо такий Переможець Конкурсу у встановлений цими Правилами період не надав підтвердження можливості та згоди на отримання належного йому Заохочення Конкурсу;

7.6.3. якщо такий Переможець Конкурсу не здійснить дії, передбачені у п. 7.1.-7.3. цих Правил та інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;

7.6.4. якщо такий Переможець Конкурсу заявив про свою відмову від отримання Заохочення Конкурсу будь-яким доступним способом;

7.6.5. у разі неможливості ідентифікувати Переможця Конкурсу;

7.6.6. у разі неналежного та/або неповного виконання умов цих Правил.

7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів і інформації є необхідною умовою отримання Заохочень Конкурсу. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє Переможця Конкурсу права на одержання Заохочення Конкурсу. При цьому Переможець Конкурсу вважається таким, що добровільно відмовився від отримання Заохочень Конкурсу та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації, зокрема і грошової.

7.8. У разі неможливості вручення відповідного Заохочення Конкурсу належному Переможцю Конкурсу таке Заохочення Конкурсу визнається незатребуваним. При цьому таке Заохочення Конкурсу не може бути затребуваним Переможцем Конкурсу повторно.

7.9. У випадку виявлення неможливості вручення Заохочення Конкурсу Організатор має право розпорядитися незатребуваним Заохоченням Конкурсу на свій розсуд.

8. Додаткові умови

8.1. Участь у Конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважаються відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання Заохочень Конкурсу. При цьому така особа не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.

8.2. Для отримання Заохочення в рамках цього Конкурсу Учасник Конкурсу має надати Організатору/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (зокрема і особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цьому Конкурсі Учасник підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Конкурсу несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (зокрема інформації щодо контактів з ним).

8.3. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності у випадку невиконання Учасником своїх зобов’язань внаслідок надання неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.

8.4. Переможці Конкурсу зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Заохочень Конкурсу.

8.5. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем Конкурсу з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї/нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (зокрема її імені і фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень (в т. ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Конкурсу. І таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (зокрема рекламного характеру) про наступні активності Організатора, попередньо повідомивши Організатора про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Конкурсу, створені під час проведення Конкурсу та/чи у зв’язку з Конкурсом, є власністю Організатора Конкурсу і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Конкурсу, який став Переможцем Конкурсу, та отримує Заохочення Конкурсу, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їй/йому за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору Конкурсу.

8.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Конкурсу протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором Конкурсу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

8.8. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Конкурсу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для проведення Конкурсу згідно з офіційними правилами, підготовки статистичної інформації тощо.

8.9. Своєю участю у Конкурсі Учасник надає Організатору згоду в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України щодо реклами, податків та в сфері бухгалтерського обліку.

8.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:

8.10.1 на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як власника/розпорядника його персональних даних;

8.10.2. вимагати від Організатора як власника/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

8.10.3. застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

8.10.4. відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши відповідного листа у довільній формі на електронну адресу: privacy.ukraine@ferrero.com. У випадку відкликання раніше наданої згоди персональні дані суб’єкта персональних даних будуть знеособлені та знищені в розумні строки, якщо інше не вимагається чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись податковим тощо.

8.11. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

8.12. Персональні дані Учасника Конкурсу зберігаються у базі персональних даних «Переможці», власником якої є Організатор, а розпорядником – Виконавець.

8.13. Даний Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

8.14. У разі виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне тлумачення цих Правил Конкурсу та/або питань неврегульованих цими Правилами Конкурсу, остаточне рішення приймається Замовником Конкурсу згідно з вимогами законодавства України. При цьому рішення Замовника Конкурсу є остаточним і оскарженню не підлягає.